1.Nazwa: 7. HUFIEC ŁÓDZKI

2.Siedziba: kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat ZGIERSKI, gmina ZGIERZ, miejsc. ZGIERZ

3.Adres: ul. ŁAGIEWNICKA., nr 76, lok. —, miejsc. WARSZAWA, kod 95-100, poczta ZGIERZ, kraj POLSKA

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2004

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2005

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2006

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2007

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2008

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2009

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016

1.Nazwa: 7.HUFIEC WARSZAWSKI

2.Siedziba: kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA

3.Adres: ul. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R., nr 14, lok. —, miejsc. WARSZAWA, kod 02-366, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA

1.Nazwa: 5.HUFIEC WARSZAWSKI

2.Siedziba: kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA

3.Adres: ul. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R., nr 14, lok. —, miejsc. WARSZAWA, kod 02-366, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA

Katarzyna Kieler – przewodnicząca

Paweł Lochyński – wiceprzewodniczący

Anna Chałupa – sekretarz

Anna Betlejewska

Malwina Borowiecka

Waldemar Dolecki

Zbigniew Korba

Marcin Kruk

Marek Mucha

Michał Pałamarz-Podgórny

Jarosław Sroka

Piotr Sitko – przewodniczący

Magdalena Gzik – naczelniczka harcerek / wiceprzewodnicząca

Jerzy Żochowski – naczelnik harcerzy / wiceprzewodniczący

Katarzyna Dyba – sekretarz krajowy

Krzysztof Jakubiak – skarbnik

ks. Piotr Zamaria – duszpasterz Stowarzyszenia