1. Nazwa: 2. Hufiec Lubelski

2. Siedziba: kraj POLSKA, woj. LUBELSKIE, powiat M. LUBLIN, gmina M. LUBLIN, miejsc. LUBLIN

3. Adres: ul. JULIUSZA KOSSAKA, nr 58, lok. —, miejsc. LUBLIN, kod 20-358, poczta LUBLIN, kraj POLSKA