1. Nazwa: 2. HUFIEC CHEŁMSKI

2. Siedziba: kraj POLSKA, woj. LUBELSKIE, powiat CHEŁM, gmina CHEŁM, miejsc. CHEŁM

3. Adres: ul. LEGIONÓW POLSKICH, nr 12, lok. 11, miejsc. CHEŁM, kod 22-100, poczta CHEŁM, kraj POLSKA