Nazwa: 1. Hufiec Szczeciński

Siedziba: kraj POLSKA, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE, powiat SZCZECIN, gmina SZCZECIN, miejsc. SZCZECIN

Adres: ul. DOROTY, nr 16, lok. —, miejsc. SZCZECIN, kod 71-816, poczta SZCZECIN, kraj POLSKA