1. Nazwa: 1 Hufiec Radomski

2. Siedziba: kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M. RADOM, gmina M. RADOM, miejsc. RADOM

3. Adres: ul. GRZYBOWSKA, nr 22, lok. —, miejsc. RADOM, kod 26-600, poczta RADOM, kraj POLSKA