1. Nazwa: 2. Hufiec Wrocławski

2. Siedziba kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat M. WROCŁAW, gmina M. WROCŁAW, miejsc. WROCŁAW

3. Adres ul. ZATORSKA, nr 62, lok. 5, miejsc. WROCŁAW, kod 51-215, poczta WROCŁAW, kraj POLSKA