Nazwa jednostki terenowej: 1. Hufiec Krakowski

Siedziba: kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat M. KRAKÓW, gmina M. KRAKÓW, miejsc. KRAKÓW

Adres: ul. JANA ZAMOYSKIEGO, nr 2, lok. —, miejsc. KRAKÓW, kod 30-001, poczta KRAKÓW, kraj POLSKA