1.Nazwa: 1. HUFIEC ŁÓDZKI

2.Siedziba: kraj POLSKA, woj. ŁÓDZKIE, powiat ZGIERSKI, gmina ZGIERZ, miejsc. ZGIERZ

3.Adres: ul. ŁAGIEWNICKA., nr 76, lok. —, miejsc. ZGIERZ, kod 95-100, poczta ZGIERZ, kraj POLSKA