1. Nazwa: Hufiec Białostocki

2. Siedziba: kraj POLSKA, woj. PODLASKIE, powiat BIAŁOSTOCKI, gmina SUPRAŚL, miejsc. ZAŚCIANKI

3. Adres: ul. MODRZEWIOWA, nr 51, lok. —, miejsc. ZAŚCIANKI, kod 15-521, poczta ZAŚCIANKI, kraj POLSKA