1. Nazwa: Hufiec Puławski

2. Siedziba kraj POLSKA, woj. LUBELSKIE, powiat PUŁAWSKI, gmina PUŁAWY, miejsc. PUŁAWY

3. Adres ul. KRASZEWSKIEGO, nr 7, lok. 29, miejsc. PUŁAWY, kod 24-100, poczta PUŁAWY, kraj POLSKA