1. Nazwa: 2. Hufiec Rawski

2. Siedziba kraj POLSKA, woj. ŁÓDZKIE, powiat RAWSKI, gmina RAWA MAZOWIECKA, miejsc. RAWA MAZOWIECKA

3. Adres ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO, nr 6, lok. 6, miejsc. RAWA MAZOWIECKA, kod 96-200, poczta RAWA MAZOWIECKA, kraj POLSKA