ZARZĄD

Jakub Rożek – Przewodniczący

Joanna Laskowska – Naczelniczka Harcerek / Wiceprzewodnicząca

Krzysztof Jankowski – Naczelnik Harcerzy / Wiceprzewodniczący

Natalia Kołb-Sielecka – Sekretarz Krajowy

Jakub Klęczar – Skarbnik

ks. Mariusz Sobkowiak – Duszpasterz Krajowy


RADA NACZELNA

Jerzy Żochowski – Przewodniczący Rady Naczelnej

Katarzyna Kaczmar – Wiceprzewodnicząca Rady Naczelnej

Daniel Staszewski – Sekretarz Rady Naczelnej

Wojciech Bagiński

Karol Chomoncik

Dorota Kajak

Zbigniew Korba

Aleksandra Olechowska

Michalina Rudnicka

Jakub Siekierzyński

Marcin Uciechowski

Emil Zawadka