1.Nazwa: Hufiec Rawski

2. Siedziba: kraj POLSKA, woj. ŁÓDZKIE, powiat RAWSKI, gmina RAWA MAZOWIECKA, miejsc. RAWA MAZOWIECKA

3. Adres: ul. 9-GO MAJA, nr 5, lok. 29, miejsc. RAWA MAZOWIECKA, kod 96-200, poczta RAWA MAZOWIECKA, kraj POLSKA