Statut SHK-Z FSE

Statut Międzynarodowego Związku Przewodniczek i Skautów Europy

Dyrektorium religijne FSE

Karta skautingu europejskiego