Katarzyna Kieler – przewodnicząca

Paweł Lochyński – wiceprzewodniczący

Anna Chałupa – sekretarz

Anna Betlejewska

Malwina Borowiecka

Waldemar Dolecki

Zbigniew Korba

Marcin Kruk

Marek Mucha

Michał Pałamarz-Podgórny

Jarosław Sroka