1.Nazwa: 7. HUFIEC ŁÓDZKI

2.Siedziba: kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat ZGIERSKI, gmina ZGIERZ, miejsc. ZGIERZ

3.Adres: ul. ŁAGIEWNICKA., nr 76, lok. —, miejsc. WARSZAWA, kod 95-100, poczta ZGIERZ, kraj POLSKA