1. Nazwa: Hufiec Puławsko-Nałęczowski

2. Siedziba kraj POLSKA, woj. LUBELSKIE, powiat PUŁAWSKI, gmina PUŁAWY, miejsc. PUŁAWY

3. Adres ul. PIŁSUDSKIEGO, nr 45, lok. 9, miejsc. PUŁAWY, kod 24-100, poczta PUŁAWY, kraj POLSKA