POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH (POLITYKA TRANSPARENTNOŚCI)

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (POLITYKA TRANSPARENTNOŚCI)

DEFINICJE Administrator: Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego z siedzibą w Warszawie (02-366), ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 14, wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000089011, NIP: 7120157469. Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez [...]

By |2018-11-09T12:14:18+01:0025 maja 2018, 12:11|PPDO|
Zoom in Regular Zoom out

Dane kontaktowe

biuro@skauci-europy.pl

Go to Top