Jerzy Żochowski – Przewodniczący Rady Naczelnej

Katarzyna Kaczmar – Wiceprzewodnicząca Rady Naczelnej

Daniel Staszewski – Sekretarz Rady Naczelnej

Wojciech Bagiński

Karol Chomoncik

Dorota Kajak

Zbigniew Korba

Aleksandra Olechowska

Michalina Rudnicka

Jakub Siekierzyński

Marcin Uciechowski

Emil Zawadka