Zbigniew Korba – Przewodniczący Rady Naczelnej

Piotr Sitko – Wiceprzewodniczący Rady Naczelnej

Katarzyna Dyba – Sekretarz Rady Naczelnej

Anna Całusińska

Sławomir Giska

Izabela Grzywa

Magdalena Gzik

Krzysztof Jankowski

Błażej Marzoch

Marek Mucha

Aleksandra Szuba

Marcin Uciechowski