Dane teleadresowe

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 14 02-366 Warszawa tel./fax: (48) 22 822 32 29 biuro@skauci-europy.pl NIP: 7120157469 KRS: 0000089011