Jakub Rożek – Przewodniczący

Joanna Laskowska – Naczelniczka Harcerek / Wiceprzewodnicząca

Krzysztof Jankowski – Naczelnik Harcerzy / Wiceprzewodniczący

Natalia Kołb-Sielecka – Sekretarz Krajowy

Jakub Klęczar- Skarbnik

ks. Mariusz Sobkowiak – Duszpasterz Krajowy