Jakub Rożek – Przewodniczący

Joanna Laskowska – Naczelniczka Harcerek / Wiceprzewodnicząca

Jerzy Żochowski – Naczelnik Harcerzy / Wiceprzewodniczący

Joanna Skowrońska – Sekretarz Krajowy

Jakub Klęczar- Skarbnik

ks. Mariusz Sobkowiak – Duszpasterz Krajowy