1.Nazwa: 7.HUFIEC WARSZAWSKI

2.Siedziba: kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA

3.Adres: ul. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R., nr 14, lok. —, miejsc. WARSZAWA, kod 02-366, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA

1.Nazwa: 5.HUFIEC WARSZAWSKI

2.Siedziba: kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA

3.Adres: ul. BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 R., nr 14, lok. —, miejsc. WARSZAWA, kod 02-366, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA

Katarzyna Kieler – przewodnicząca

Paweł Lochyński – wiceprzewodniczący

Anna Chałupa – sekretarz

Anna Betlejewska

Malwina Borowiecka

Waldemar Dolecki

Zbigniew Korba

Marcin Kruk

Marek Mucha

Michał Pałamarz-Podgórny

Jarosław Sroka

Piotr Sitko – przewodniczący

Magdalena Gzik – naczelniczka harcerek / wiceprzewodnicząca

Jerzy Żochowski – naczelnik harcerzy / wiceprzewodniczący

Katarzyna Dyba – sekretarz krajowy

Krzysztof Jakubiak – skarbnik

ks. Piotr Zamaria – duszpasterz Stowarzyszenia

Katarzyna Kieler – przewodnicząca

Paweł Lochyński – wiceprzewodniczący

Anna Chałupa – sekretarz

Anna Betlejewska

Malwina Borowiecka

Waldemar Dolecki

Zbigniew Korba

Marek Mucha

Michał Pałamarz-Podgórny

Jarosław Sroka