1. Nazwa: Hufiec Białostocki

2. Siedziba kraj POLSKA, woj. PODLASKIE, powiat M. BIAŁYSTOK, gmina M. BIAŁYSTOK, miejsc. BIAŁYSTOK

3. Adres ul. PLANETARNA, nr 56, lok. —, miejsc. BIAŁYSTOK, kod 15-683, poczta BIAŁYSTOK, kraj POLSKA