Jarosław Sroka – przewodniczący

Katarzyna Kieler – wiceprzewodnicząca

Anna Chałupa – sekretarz

Anna Betlejewska

Malwina Borowiecka

Waldemar Dolecki

Michał Pałamarz-Podgórny

Paweł Lochyński

Zbigniew Korba

Marek Mucha