Piotr Sitko – przewodniczący

Magdalena Gzik – naczelniczka harcerek / wiceprzewodnicząca

Jerzy Żochowski – naczelnik harcerzy / wiceprzewodniczący

Katarzyna Dyba – sekretarz krajowy

Mateusz Flis – skarbnik

ks. Piotr Zamaria – duszpasterz Stowarzyszenia