1. Nazwa jednostki terenowej: 2. Hufiec Krakowski
  2. Siedziba: kraj POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat M. KRAKÓW, gmina M. KRAKÓW, miejsc. KRAKÓW
  3. Adres: ul. JANA ZAMOYSKIEGO, nr 2, lok. —, miejsc. KRAKÓW, kod 30-001, poczta KRAKÓW, kraj POLSKA